Detta är ett första blogginlägg i en serie jag tänkt skriva om Piratpartiets ideologi i allmänhet och dess samhörighet med humanismen i synnerhet. Frågeställningar jag tänkt ta upp i denna serie: 1. Varför behöver man en politisk ideologi? 2. Vad är humanism och hur hänger det ihop med piratpolitik? 3. Vad betyder humanismen för piratpolitikens… Read more