I början av Piratpartiets korta historia var det många som talade om vikten av att inte bli ett ideologiskt orienterat parti som alla andra och vidhålla ett fåtal sakfrågor, på senare tid har dock allt fler röster hörts som talar om ett behov av att bredda politiken. För en breddning av politiken behövs dock någon… Read more