Det finns inget skäl att vare sig över- eller underdriva värdet av våra organisatoriskt engagerade. Jag har, efter många och långa diskussioner med mig själv, kommit fram till en uppskattning av vad en enskild organisatoriskt engagerad tillför partiet genom sin existens, och det finns inga anledningar att skräda på orden…