Piratpartiets årsmöte 2011: Det ideologiska vägskälet

I början av Piratpartiets korta historia var det många som talade om vikten av att inte bli ett ideologiskt orienterat parti som alla andra och vidhålla ett fåtal sakfrågor, på senare tid har dock allt fler röster hörts som talar om ett behov av att bredda politiken. För en breddning av politiken behövs dock någon form av ideologisk vägledning och så långt verkar också många vara överens idag. Däremot verkar det inte lika självklart vilken form av ideologi man bör utgå ifrån.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *