En sportmetafor

Vissa tycker om sport. Vissa tycker väldigt mycket om att följa sport. De som tycker väldigt mycket om att följa sport engagerar sig ofta i en särskild sport och ett särskilt lag. De blir mycket glada och stolta när laget gör framgång, djupt besvikna när det går mindre bra (som i bilden till höger). För vissa är laget en del av deras identitet och man känner sig samhörig med de som stödjer samma lag. Denna gemenskap är dock uteslutande för de som stödjer något av motståndarlagen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *