Month: January 2011

Värdet av organisatoriskt engagemang

Det finns inget skäl att vare sig över- eller underdriva värdet av våra organisatoriskt engagerade. Jag har, efter många och långa diskussioner med mig själv, kommit fram till en uppskattning av vad en enskild organisatoriskt engagerad tillför partiet genom sin existens, och det finns inga anledningar att skräda på orden…

En sportmetafor

Vissa tycker om sport. Vissa tycker väldigt mycket om att följa sport. De som tycker väldigt mycket om att följa sport engagerar sig ofta i en särskild sport och ett särskilt lag. De blir mycket glada och stolta när laget gör framgång, djupt besvikna när det går mindre bra (som i bilden till höger). För… Read more