Upprop: Stoppa avvisningarna till Syrien!

“Sverige avvisar flyktingar till Syrien, trots det mycket allvarliga läget i landet. Detta är helt oacceptabelt. Europakonventionen förbjuder uttryckligen länder som undertecknat att avvisa människor som riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling. Detta har dessutom understrukits i flera domslut i Europadomstolen. Europakonventionen är inskriven i svensk lag.”

Varför behöver man en politisk ideologi?

Detta är ett första blogginlägg i en serie jag tänkt skriva om Piratpartiets ideologi i allmänhet och dess samhörighet med humanismen i synnerhet. Frågeställningar jag tänkt ta upp i denna serie: 1. Varför behöver man en politisk ideologi? 2. Vad är humanism och hur hänger det ihop med piratpolitik? 3. Vad betyder humanismen för piratpolitikens… Read more

Några jäviga ord om jäv

Som många kanske redan känner till ställer jag upp i valet till Piratpartiets styrelse under vårens medlemsmöte. För mig som en av de där högljudda kritikerna, ibland kallade navelskådare eller baksätesförare, är det lite av en knepig sits. Det är förstås en styrka att kunna visa att man inte bara är prat och redo att… Read more

Värdet av organisatoriskt engagemang

Det finns inget skäl att vare sig över- eller underdriva värdet av våra organisatoriskt engagerade. Jag har, efter många och långa diskussioner med mig själv, kommit fram till en uppskattning av vad en enskild organisatoriskt engagerad tillför partiet genom sin existens, och det finns inga anledningar att skräda på orden…

En sportmetafor

Vissa tycker om sport. Vissa tycker väldigt mycket om att följa sport. De som tycker väldigt mycket om att följa sport engagerar sig ofta i en särskild sport och ett särskilt lag. De blir mycket glada och stolta när laget gör framgång, djupt besvikna när det går mindre bra (som i bilden till höger). För… Read more

Piratpartiet humanisterna?

I en brokig skara med lika många socialister som liberaler enade kring ett fåtal frågor kan uppgiften att hitta en bred gemensam ideologisk värdegrund tyckas omöjlig. Ändå finns det uppenbarligen något där som vi är beredda att lägga våra ideologiska ursprung åt sidan för. Det vi vet säkert är alltså att man som pirat har… Read more

Chefernas chef och ansvarskedjan

Inom Piratpartiets organisation tillämpas en princip som man kallar ansvarskedjan. Kortfattat handlar den om att all makt i operativa frågor utgår från partiledaren och att alla med delegerat beslutsmandat svarar inför sin närmast överordnad i den följd som beslutsmandatet delegerats vidare från partiledaren. De allra flesta större företag fungerar på detta sätt och partiledaren skulle… Read more